Groepswonen Waar staan we voor 2
Groepswonen waar staan we voor 2

Waar staan we voor?

Onze visie

Het groepswonen De Compagnie is een vernieuwende vorm van huisvesting.   Op de gelijkvloerse en tweede verdieping van het Sint-Janshospitaal Wervik (Steenakker 30) zijn er op heden 19 wooneenheden beschikbaar, waarvan 4 wooneenheden in aanmerking komen voor koppels.

Het groepswonen ‘De Compagnie’ biedt een passend antwoord aan een specifieke doelgroep met een beginnende zorgvraag. Verminderde mobiliteit, een verhoogde zorggraad of sociaal isolement kunnen er toe leiden dat zelfstandig thuis wonen niet houdbaar blijft.

Iedere wooneenheid is zodanig aangepast dat ze voldoen aan de noden die je als bewoner hebt. Elke studio beschikt over een eigen woonkamer/leefruimte, een slaapkamer en een badkamer. Daarbij zijn ze rolstoeltoegankelijk en beschikken ze onder andere over een verhoogd toilet met hulpsteun en instapdouche.

Naast de eigen studio kun je ook nog gebruik maken van enkele gemeenschappelijke ruimtes, zoals een volledig uitgeruste keuken met eetruimte, een gezellige leefruimte, wasplaats, …

Onze missie

Met De Compagnie willen we een burg bouwen tussen de thuisomgeving en de opname in een woonzorgcentrum. Zo bieden we een antwoord op de sluimerende eenzaamheid en desgevallend kunnen we terzelfdertijd de mantelzorg ontlasten. We willen de zelfredzaamheid van mensen in grotere mate aanwakkeren dan in de woonzorgcentra.

Historiek

In Groot-Brittannië stelde een Engelsman enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn huis open voor eenzame en geïsoleerde mensen. Het huis stond aan de Abbeyfield Road. Het eerste Abbeyfieldhuis werd een succes. The Abbeyfield Society nam later het roer in handen om het woonconcept verder te ontwikkelen en uit te dragen. Voor de oprichting van Groepswonen De Compagnie, haalde het Woon- en Zorgbedrijf Wervik dan ook zijn inspiratie bij het Abbeyfieldconcept.

In oktober 2012 werd het concept groepswonen ‘De Compagnie’ voor de eerste keer aan de Raadsleden voorgelegd.  De Vlaamse Regering had 200.000 euro vrijgemaakt voor een begeleidingstraject voor 5 pilootprojecten die vernieuwend waren op het vlak van zorg, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling. De pilootprojecten moesten grensverleggend zijn voor de toekomstige woonzorgmodellen.  We stelden voor om in te tekenen op deze oproep door op de 2de verdieping van het oude Sint-Janshospitaal een vorm van groepswonen te creëren. Deze verdieping telde drie vleugels en diende een nieuwe bestemming te krijgen. In de westelijke vleugel kwam de nachtopvang (niet-erkend centrum voor herstelverblijf) terecht, de noordvleugel werd tot april 2014 gebruikt als lokaal opvanginitiatief en de oostelijke vleugel werd voorbehouden voor de Abbeyfieldwoonvormen.

Oorspronkelijk vertrokken we vanuit het concept van Abbeyfield en evolueerden we geleidelijk aan naar een eigen woonvorm die het groepswonen werd.

Op 01-02-2014 namen de eerste 3 bewoners hun intrek in de Compagnie. Ondertussen zijn we geëvolueerd naar 20 studio’s, waarvan 4 studio’s voorbestemd zijn voor koppels en de overige voor alleenstaanden.