🌸 Lentequiz op zondag 21 april 2024 🌸

13 Georges En Yvette Groepswonen
13 Georges En Yvette Groepswonen

Vrijwilligers

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik biedt over het hele grondgebied van Wervik en Geluwe een uitgebreide dienstverlening aan. De vrijwilligerswerking maakt hier een heel belangrijk en groot onderdeel van uit.

Dankzij de onontbeerlijke praktische ondersteuning bij de diverse activiteiten kunnen we onze doelstellingen in concrete daden omzetten. De medewerkers van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik zijn alvast erg verheugd dat ze kunnen beroep doen op de ‘helpende handen’ van tientallen uiterst enthousiaste vrijwilligers.

Als vrijwilliger kun je op heel wat verschillende manieren en plaatsen ingeschakeld worden, waarbij hulp en ondersteuning geboden wordt.

We bieden je graag een overzicht aan:

De cafetariawerking van WZC Het Pardoen, WZC Ter Beke en de Serviceflats Ter Drapiers, waar er hulp geboden kan worden bij het uitbaten van de cafetaria en het organiseren van allerhande leuke en ontspannende activiteiten om de bewoners en bezoekers spel en plezier aan te bieden.

Het lokaal dienstencentrum De Spie in Geluwe biedt allerhande activiteiten aan, zowel binnen de eigen cafetaria als op verschillende locaties. Een helpende hand kan ingezet worden bij het uitbaten van de cafetaria, het begeleiden bij diverse activiteiten, uitstappen of toezicht houden tijdens een interessante voordracht of workshop. Daarnaast worden er dagelijkse warme maaltijden aangeboden en op regelmatige tijdstippen themamaaltijden (feestmaaltijd, kindermaaltijd, mosselfestijn, …). Ook kan iedere vrijwilliger actief meedenken hoe de concrete werking van het lokaal dienstencentrum verder kan worden uitgebouwd, welke accenten er kunnen gelegd worden en welke lijnen er kunnen worden uitgetekend.

De bezoekersclub, waarbij verschillende vrijwilligers huisbezoeken uitvoeren bij alleenstaande 80-plussers binnen Wervik en Geluwe en er aandacht besteed wordt aan een mogelijke vereenzaming en indien nodig wordt doorverwezen naar de bestaande dienstverlening. Ook een goede en oprechte babbel is hier van groot belang.

Via de Minder Mobielen Centrale (MMC) wordt via vrijwillige chauffeurs vervoer aanboden aan mindermobiele inwoners. Als vrijwilliger assisteer en begeleid je onze klanten naar hun bestemming, wat evengoed een doktersafspraak, een bezoek bij familie of vrienden, een kappersbezoek of een gewone boodschap kan zijn. Het doorbreken van de mobiliteitsproblemen is van cruciaal belang om de vereenzaming tegen te gaan. Hier spelen onze vrijwilligers een heel grote rol in.

Interesse?

Ben je hulpvaardig? Geëngageerd? Sociaal ingesteld? Op zoek naar een zinvolle en leuke tijdsbesteding? Heb je zin om ons team van vrijwilligers te versterken? Neem dan contact op met onze medewerkers en engageer je als vrijwilliger binnen het Woon- en Zorgbedrijf Wervik!

Contacteer ons