🌸 Lentequiz op zondag 21 april 2024 🌸

Het bestuur

De algemene vergadering bestaat uit 13 raadsleden en is bevoegd voor een aantal specifieke zaken: statutenwijzigingen, goedkeuren meerjarenplan en jaarrekening, …

Raad van bestuur

Algemene vergadering

Directiecomité