Over ons

Op 01 januari 2018 werd het Woon- en Zorgbedrijf Wervik opgericht.

Onze missie

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik wil met zijn gevarieerd dienstenaanbod, zijn aangepaste woonvormen én zijn kwalitatief hoogstaande maatzorg een reële impact uitoefenen op de specifieke woon- en zorgbehoefte van de lokale en regionale bevolking.

Onze missie uitgelegd

Gevarieerd dienstenaanbod
het dienstenaanbod is ruim en uitgebreid

Aangepaste woonvormen
dit slaat zowel op de intramurale als de transmurale vorm, bejaardenwoningen, sociale woningen, serviceflats, groepswonen,…

Kwalitatief hoogstaande maatzorg
we leveren kwaliteit van een hoog niveau en dit op maat van de individuele klant

Reële impact uitoefenen
we hebben impact op de mensen, we oefenen daadwerkelijk een invloed uit op hun leefwereld

Specifieke woon- en zorgbehoefte
we vervullen een specifieke/bijzondere behoefte

Lokale en regionale bevolking
lokaal is binnen de stadsgrenzen, regionaal is ruimer

Woon- en Zorgbedrijf Wervik investeert in zijn personeel

Op vandaag zijn we de grootste werkgever op het Werviks grondgebied.

Begin 2019 onderging het Woon- en Zorgbedrijf Wervik een audit door Investors In People België op basis van een online-enquête bij het voltallige personeel, diverse interviews bij medewerkers en een documentenaudit. Daarnaast werd het directiecomité nauw betrokken om de huidige stand en de te behalen doelen concreet vorm te geven.

Investors In People België analyseerde de enquête, de interviews en de huidige werking binnen het nieuwe Woon- en Zorgbedrijf. Met trots mogen we meedelen dat het Woon- en Zorgbedrijf zich een Investors In People-onderneming mag noemen.

Het behalen van dit label is echter geen eindpunt, we werken verder aan de optimalisatie van onze werking en zullen alles in het werk stellen om de verbeterpunten aan te pakken zodat we nog beter kunnen investeren in ons personeel.

Onze drie waarden

Binnen onze organisatie stellen we drie waarden voorop

  • Twoape: we werken samen om ons missie te halen.
  • Oerdegelijk: we leveren kwaliteitsvol werk op tijd af.
  • Preus: we staan achter de organisatie en zijn trots op het Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Deze drie waarden dragen we hoog in het vaandel en verwachten dat ons personeel ook deze drie waarden toepast.