🌸 Lentequiz op zondag 21 april 2024 🌸

Sociale Huisvestiging
Sociale Huisvestiging

Sociale huisvesting

Het Woon- en Zorgbedrijf heeft in Wervik en Geluwe diverse panden. Deze betaalbare en goede woningen willen we verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen. De thans geldende sociale huurwetgeving is opgenomen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen.

Wil je bij ons huren, dan krijg je algemene informatie over de inschrijvings- en toewijsprocedure. Eens je een woning wordt toegewezen, is er een contractuele huurovereenkomst. Wij volgen deze overeenkomst op binnen een kader van heldere afspraken, wederzijdse verwachtingen en duidelijke procedures.  Wil je dan ook bij ons huren, dan verwachten we dat je over voldoende vaardigheden beschikt om de verplichtingen opgenomen in het contract verantwoord na te komen.

We begeleiden je op vlak van wonen om je technische, sociale en financiële zelfredzaamheid te verhogen.