Wzb Het Pardoen
Wzb Het Pardoen

Woonzorgcentra

De infrastructuur, de vele hulptoestellen, het aangepaste meubilair en onze verzorging en begeleiding zijn aangepast aan bewoners met een hogere zorggraad, zonder dat dit de huiselijkheid aantast.