Foto LEIF
Foto LEIF

LEIF is een initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde.

Je kan terecht bij LEIF als je stil wil staan en/of vragen hebt inzake:

  • De wilsverklaring euthanasie, negatieve wilsverklaring, actueel verzoek
  • Euthanasie, orgaandonatie, teraardebestelling, …
  • Ondersteuning en zorg bij levenseindevragen
  • Wet op de patiëntenrechten, wetgeving omtrent euthanasie, regelgeving ivm palliatieve zorgen

Dit op afspraak via het onthaal van LDC De Spie via ldc.despie@wzbwervik of 056 95 29 50.

Elke 3de dinsdag van de maand kan je haar terugvinden in de De Spie. Dit van 09.00 tot 12.00 uur.