🌸 Lentequiz op zondag 21 april 2024 🌸

Wzb Ter Beke
Wzb Ter Beke

Ter Beke

Je nieuwe thuis

Jouw nieuwe thuis in je bewonerskamer: inrichting en uitrusting

De kamers zijn bemeubeld met aangepast meubilair: een hoog-laagbed, aangepaste zetel, tafel en stoel.

De bewoner kan ook eigen meubilair inbrengen en de kamer inrichten om die een gezellig, persoonlijk en huiselijk karakter te geven, maar dat gebeurt steeds in samenspraak met de directie indien anders de veiligheid, toegankelijkheid en verzorging in het gedrang komen of bemoeilijkt worden. Het installeren van eigen meubilair beperkt zich tot de persoonlijke kamer. Gemeenschappelijke delen kunnen niet ingericht worden door de bewoners en dit omwille van brandveiligheid.

Gebruik van elektrische toestellen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de directie.  Wanneer een TV toestel meegebracht wordt, dan moet dit uit veiligheidsoverwegingen een flat screen TV zijn.

Iedere kamer beschikt over een koelkast.

Voor het ophangen van kaders wordt steeds gebruik gemaakt van de rails. Er mogen geen gaten gemaakt worden, nagels geklopt of vijzen ingedraaid worden.

De bewoner zal de woongelegenheid met bijhorende inboedel gebruiken in overeenstemming met zijn doel. Hij zal hieraan niets veranderen behoudens toestemming van de directie.

Bij opname wordt een inboedelbeschrijving opgemaakt, met opsomming van het meubilair dat eigendom is van het woonzorgcentrum.

In de dagprijs is verder volgend basiscomfort voorzien in de kamer:

  • Sanitair in de vorm van lavabo, toilet en douche
  • TV aansluiting met digitale televisie
  • Aansluiting voor telefoon
  • Een LED LCD flatscreen met afstandsbediening
  • Ingebouwde koelkast
  • Een oproepsysteem voor assistentie van een zorgkundige of verpleegkundige.

Het houden van huisdieren is niet toegestaan.

Behoudens zijn uitdrukkelijk akkoord of om ernstige redenen mag aan de bewoner geen andere kamer worden toegewezen dan deze bij opname toegekend.

Een ernstige reden kan een verbouwing zijn, maar ook een verhuis omwille van een gewijzigd zorgprofiel naar een andere afdeling of kamer.

Het voorstel tot verhuis naar een meer passende afdeling en/of voorziening wordt met de bewoner en zijn vertegenwoordiger of familie besproken.

Indien geen consensus bereikt wordt tussen de verschillende partijen, beslist de directie op grond van objectieve gegevens.

Indien de bewoner op eigen initiatief van kamer wenst te veranderen, dan kan hij zich inschrijven op de interne verhuislijst. De sociale dienst houdt de verhuislijst bij. Iedere bewoner kan één keer verhuizen van kamer.