🌸 Lentequiz op zondag 21 april 2024 🌸

Wzb Ter Beke
Wzb Ter Beke

Ter Beke

Dagverloop

In samenspraak met het zorgteam bepaalt de bewoner, binnen de mogelijkheden van de voorziening, de wijze waarop hij of zij de dag wil doorbrengen, het uur van het opstaan en het slapen, het tijdstip van de zorgen en de inhoud ervan.

Deze afspraken worden vastgelegd in het zorg- en begeleidingsplan.

Het woonzorgcentrum streeft ernaar om aan iedere bewoner, lekkere, gezonde en veilige voeding aan te bieden, die bovendien aangepast is aan de gezondheidstoestand van de bewoner. Het is onze dagdagelijkse zorg om de maaltijden ook lekker te bereiden en smakelijk op te dienen. Gezonde voeding moet ook lekker zijn om graag gegeten te worden.

Dieetvoeding is enkel te verkrijgen op medisch voorschrift.

De dranken bij de maaltijden zijn inbegrepen in de dagprijs. Buiten de maaltijden kunnen wij steeds voorzien in water, plat water of met prik.

De maaltijden worden opgediend op volgende uren:

  • Ontbijt vanaf 08.00  tot 09.30 uur
  • Middagmaal om 11.30 uur
  • Avondmaal om 17.30 uur

Wij dienen de maaltijden op in onze leefruimtes of livings. Zo is er onderling contact tussen bewoners en onze medewerkers, hebben wij een beter toezicht bij problemen en kunnen wij makkelijker op je vragen inspelen.

Bij ziekte worden de maaltijden in de kamer opgediend.

Je persoonlijke was, handdoeken en washandjes, is inbegrepen in de dagprijs.

Om verlies van kleding te voorkomen verzoeken wij uitdrukkelijk dat je alle kledij indient zodat wij dit kunnen laten labelen op naam, zo komt de kledij netjes terug.

De gewone haarverzorging is inbegrepen in de dagprijs.

U kunt indien gewenst voor aanvullende haarzorg via uw afdeling een afspraak maken met een kapper of pedicure. In dat geval komt de kost op je factuur terecht.

De tarieven hangen uit in de kapsalon.

Een goede persoonlijke hygiëne is vereist voor wie onder één dak met andere personen woont.  Wij staan de bewoner daarin bij waar en wanneer dit nodig is.

De bewoner bepaalt zelf de kleding die wordt gedragen. Enkel bij ziekte tijdens de dag kan er nachtkledij worden gedragen.

Minstens één maal per week neemt de bewoner een bad, dit op een vaste dag.

Iedere kamer beschikt ook over een douche.

De bewoner kan vrij een huisarts kiezen en naar keuze raadplegen of ontbieden. De hoofdverpleegkundige dient wel op de hoogte gesteld te worden bij verandering van huisarts.

Als de verpleegkundigen van het woonzorgcentrum dit nodig vinden, dan kunnen ook zij vragen dat de huisarts langs komt.

Een ziekenhuisopname gebeurt steeds in overleg met de behandelende arts tenzij een spoedopname noodzakelijk is. In dit geval is het steeds de dichtstbijzijnde urgentiedienst die optreedt.

Het woonzorgcentrum beschikt over eigen paramedisch personeel.

De betaling van de geneeskundige verstrekking van de huisarts verlopen rechtstreeks via het ziekenfonds via het derdebetalerssyteem. Het remgeld, of het geld dat je effectief zelf moet betalen wordt aangerekend op je maandelijkse factuur.

De bewoner of zijn vertegenwoordiger geven het woonzorgcentrum mandaat om de noodzakelijke geneesmiddelen voor de bewoner aan te kopen en te bewaren. Het woonzorgcentrum staat in voor de bewaring en toediening van de geneesmiddelen. Dit mandaat wordt in bijlage gevoegd bij de opnameovereenkomst.

De toegediende geneesmiddelen worden gerobotiseerd klaargezet in de centrale apotheek en gecontroleerd door verplegend personeel.

Het zelf instaan voor levering van de persoonlijke geneesmiddelen is niet meer mogelijk na opname in het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Ter Beke is uitgerust voor een veilige huisvesting voor alle bewoners, ook bewoners met dementie. Alle afdelingen zijn uitgerust met technische snufjes waardoor bewoners zich op een veilige manier kunnen verplaatsen.

In de namiddag is het animatieaanbod ook aangepast voor onze bewoners.

Van bij je opname kan je je wensen duidelijk maken en noteren wij die in je zorgdossier.

Dit kan van zeer eenvoudige zaken gaan zoals de keuze van ziekenhuis, bepaalde gewoontes zoals eet- en slaapgewoonten, … tot heel ingrijpende wensen zoals beslissingen in verband met uw behandeling en met uw levenseinde.

Indien je af te rekenen krijgt met  levensbedreigende verwikkelingen, kan je ons ook duidelijk maken wat je wenst en niet meer wenst.  Dit noemen we vroegtijdige zorgplanning.

Een zestal weken na de opname, start het eerste gesprek in het kader van vroegtijdige zorgplanning. Een medewerker polst tijdens dit gesprek naar de eerste indrukken en een informatiebrochure rond vroegtijdige zorgplanning wordt overhandigd. Onze voorziening werkt met een zorgcodering waar een A code staat voor Alles doen, B het Behouden van de functies en C voor Comfortzorg staat. Tijdens gesprekken komen we tot het vastleggen van een individuele en aangepaste zorgfiche die steeds kan herroepen worden.

Het woonzorgcentrum besteedt veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. De bewoners zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan vrij deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deelnameprijs werd meegedeeld.

De activiteiten die in de loop van de maand zullen georganiseerd worden staan vermeld in het huiskrantje dat je maandelijks ontvangt.

Bewoners van een andere godsdienst of overtuiging, hebben steeds de mogelijkheid om een geestelijk begeleider van hun godsdienst of raadsman te ontvangen. Een lijst met de begeleiders van diverse levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen ligt ter inzage aan de receptie.