🌸 Lentequiz op zondag 21 april 2024 🌸

Wzb Ter Beke
Wzb Ter Beke

Ter Beke

Dagprijzen

Tarieven vanaf 01 januari 2024

Netto dagprijs WZC Ter Beke: € 63,02

Bruto dagprijs WZC Ter Beke (infrastructuurforfait): € 69,09

Dagprijs herstelverblijf WZC Ter Beke: € 69,09

Extra vergoedingen die niet inbegrepen zijn in de dagprijs:

 • Extra dranken buiten de maaltijd, behalve water
 • Vergoeding telefonie met inbegrip van oproepen (€ 6,30)
 • Vergoeding abonnement televisie (€ 0,23/dag)
 • Ziekenvervoer
 • Bijzondere animatie-activiteiten
 • Hospitalisatiekosten
 • Kosten voor hulpmiddelen zoals bril, hoorapparaat, tandprothese
 • Nieuwkuis van kledij
 • Herstellingskost van persoonlijk linnen
 • Bijdragen voor het ziekenfonds
 • Alle persoonlijke aankopen op vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen

Voorschotten ten gunste van derden.  Kosten die de voorziening betaalt op naam van de bewoner en die voor hetzelfde bedrag via de maandelijkse factuur teruggevorderd worden:

 • Erelonen van externe zorgverstrekkers (dokter, kinesitherapeut indien geen RVT-bewoner)
 • Kosten voor geneesmiddelen
 • Kosten voor kapster en pedicure