Wzb Ter Beke
Wzb Ter Beke

Ter Beke

Onze visie

Missie

Wij, als woonzorgcentrum van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik, omringen onze bewoners met deskundige zorg in een open thuis.

Onze positieve aandacht voor alle partners staat borg voor tevredenheid van wonen en leven van al onze bewoners in hun eigen zijn.

Visie

Als woonzorgcentrum willen we kwalitatieve zorg bieden aan onze bewoners op vlak van wonen, (be)leven en zorg; dit vanuit onze leefgroep werking. Het hart van onze afdeling zorgt voor een gezellige geborgenheid. We zijn een open huis voor onze bewoners.  De aanwezigheid van het personeel draagt bij tot een veilig thuisgevoel. Om deze structuur te kunnen verzekeren zijn er enkele richtlijnen en afspraken opgemaakt. We willen op een respectvolle manier omgaan met de eigenheid en privacy van onze bewoners.

Via open communicatie gaan we in gesprek met onze bewoners / familie, om samen een geïndividualiseerd zorgplan op te maken.  Het stilstaan en opmaken van een vroegtijdige zorgplanning is essentieel bij een goede zorg. Dankzij de centrale ligging van onze voorziening kunnen we actief deel uitmaken van de aangeboden activiteiten van de plaatselijke verenigingen

Voor al onze bewoners maken we deze visie waar door de inzet van gekwalificeerd personeel, die gebruik maakt van de nieuwste technologieën binnen een aangepaste setting.

Historiek

In 1884 werd in Geluwe een Godshuis opgericht, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig tot puin herleid werd. In 1923 werd het nieuwe ‘oudenmannenhuis’ opgericht (zie foto’s). Na plannen tot verbouwing werd uiteindelijk toch beslist een nieuwbouw te plaatsen met een capaciteit van 56 bedden, waarvan 10 voor invalide bejaarden: ‘Ter Beke’.

De noordelijke vleugel werd in 1969 in gebruik genomen, de oostelijke vleugel in 1975.  Halfweg 1995 werden de 4 kamers van de zusters op de tweede verdieping van de zuidelijke vleugel ingenomen door residenten.

In 2009 kenden WZC Het Pardoen een afbouw van 28 bedden, dit om de fasering van de vervangingsnieuwbouw te kunnen waarmaken, waarvan 15 bedden ondergebracht werden in Ter Beke. Hiervoor werden extra kamers gecreëerd binnen de huidige setting. Kleedkamers, kinélokaal, animatielokaal en burelen kregen een nieuwe bestemming. Al gauw werd duidelijk dat Ter Beke uit zijn voegen aan het barsten was.

In april 2016 werd dan eindelijk gestart met de langverwachte vervangingsnieuwbouw van Ter Beke. De nieuwbouw werd neergezet pal achter het huidige gebouw en 19 bewoners verhuisden tijdelijk naar het Sint-Janshospitaal in Wervik om zo de fasering van de werken mogelijk te maken.

De eerste fase werd in gebruik genomen in april 2018. Deze bestond uit de 79 kamers, waarvan 75 erkende kamers als woonzorgcentrum en 4 kamers herstelverblijf. In april 2018 startte de tweede fase die in gebruik werd genomen in juni 2019. Deze fase bestond uit de inkom met burelen, kapsalon en leefgroepen waar de bewoners samen komen om te eten en activiteiten.