Wzb Het Pardoen
Wzb Het Pardoen

Het Pardoen

Dagprijzen

Tarieven vanaf 01 januari 2023

Dagprijs WZC Het Pardoen: € 62,51

Dagprijs herstelverblijf WZC Het Pardoen: € 68,58

Extra vergoedingen die niet inbegrepen zijn in de dagprijs:

 • Extra dranken buiten de maaltijd, behalve water
 • Kosten voor gebruik telefoon van de voorziening (€ 6,30)
 • Gebruik televisie (€ 0,23/dag)
 • Ziekenvervoer
 • Bijzondere animatie-activiteiten
 • Hospitalisatiekosten
 • Kosten voor hulpmiddelen zoals bril, hoorapparaat, tandprothese
 • Nieuwkuis van kledij
 • Herstellingskost van persoonlijk linnen
 • Bijdragen voor het ziekenfonds
 • Alle persoonlijke aankopen op vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen

Voorschotten ten gunste van derden. Kosten die de voorziening betaalt op naam van de bewoner en die voor hetzelfde bedrag via de maandelijkse factuur teruggevorderd worden:

 • Erelonen van externe zorgverstrekkers (dokter, kinesitherapeut indien geen RVT-bewoner)
 • Kosten voor geneesmiddelen
 • Kosten voor kapster en pedicure