Wzb Het Pardoen
Wzb Het Pardoen

Het Pardoen

Dagverloop

In  samenspraak met het zorgteam en binnen de drie dagen na je opname, bepaalt de bewoner hoe hij of zij de dag wil doorbrengen, het uur van het opstaan en slapen gaan, het tijdstip van de zorgen en de inhoud ervan, dit alles binnen de mogelijkheden van de voorziening.

Deze afspraken worden schriftelijk  vastgelegd in het woonzorgleefplan en herzien zodra dit nodig mocht blijken, maar zeker na zes tot acht weken en steeds in onderling overleg.

Als de bewoner om welke reden dan ook niet in staat is om zijn wensen kenbaar te maken, dan maken we het woonzorgleefplan op in samenspraak met de vertrouwenspersoon of met de wettelijke vertegenwoordiger. Dit is zeker het geval voor bewoners met coma.

De bewoner heeft recht op inzage in het woonzorgleefplan op eenvoudig verzoek.

Ochtendverzorging

Om 07.00 uur start het zorgteam met de ochtendzorg. Dit gebeurt aan de hand van wat afgesproken is in het woonzorgleefplan. Daarin staan onder meer de nodige zorgen in en noteert het zorgpersoneel de observaties.

We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen op vlak van tijdstip van wassen en kleden. Bepaalde bewoners krijgen voorrang om gewassen te worden, zoals bewoners met diabetes die op vaste tijdstippen moeten ontbijten.

Eén maal per week gaat iedere bewoner in bad of neemt een douche. Iedere bewoner heeft zijn vaste dag om naar het bad te gaan. Dit gebeurt steeds onder begeleiding.

De bewoner bepaalt zelf de kleding die hij of zij wil dragen. Enkel bij ziekte tijdens de dag kan er nachtkledij worden gedragen.

Na de ochtendverzorging staan we in voor de opmaak van het bed en verversen we de lakens indien nodig.

Medicatiebedeling

Onze apotheek bereidt de voorgeschreven medicatie voor en het zorgpersoneel staat in voor de bedeling en de toediening.

Maaltijdvoorziening

We vinden het belangrijk dat we een gezonde en lekkere maaltijd kunnen voorschotelen. Niet enkel de kwaliteit en de hoeveelheid is belangrijk, maar ook de omstandigheden  waarin het maaltijdgebeuren plaatsheeft. De maaltijd is een geschikt moment voor sociaal contact met andere bewoners. Daarom vinden de maaltijdmomenten plaats in de dagzaal. Iedereen krijgt zijn vaste plaats en wij vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt bij je tafelgenoten. Wij houden hierbij ook weer zoveel mogelijk rekening met je wensen.

Een maaltijd die smaakt én gezond is! Een evenwichtige, gevarieerde voeding vormt de basis. Dit is het uitgangspunt van onze voorziening.

Aan onze bewoners beperken we zoveel mogelijk specifieke diëten. Een dieet bovenop de evenwichtige standaardmenu komt er enkel als dit een positieve invloed heeft op de levenskwaliteit. Een dieet kan enkel op voorschrift van de arts.

Vier maal per jaar houden wij een fel gesmaakte feestmaaltijd.

Wij dienen de maaltijden op in onze livings. Dat hoort bij onze leefgroepwerking. Zo is er onderling contact tussen bewoners en onze medewerkers, hebben wij een beter toezicht bij problemen en kunnen wij ook makkelijker uw maaltijd aanvullen volgens uw behoefte. Bij ziekte wordt de maaltijd wel op de kamer opgediend.

Het ontbijt start vanaf 07.30 uur. Je kan aanschuiven tot 09.30 uur.

Het middagmaal serveren we om 11.30 uur, het avondmaal om 17.30 uur. ’s Namiddags houden wij een koffiemoment. Vooraf kan je genieten van een tas warme soep

Het seizoensgebonden menu hangt uit aan de infoborden van de afdelingen. Het menu delen wij één week vooraf mee.

Om 14.00 uur bieden wij koffie aan, na het middagdutje

Op zondag krijgt u taart met mogelijkheid tot een likeur!

Om 17.30 uur is het avondmaal voorzien. Eén maal per week, meestal op woensdag, is er warm avondmaal.

Dranken bij de maaltijden zijn inbegrepen in de dagprijs. Buiten de maaltijden kunnen wij steeds voorzien in water, plat water, met prik of gekoeld. Andere dranken zijn ook verkrijgbaar, weliswaar tegen betaling.

De onderhoudsploeg onder leiding van onze brigadier staat in voor het onderhoud van je kamer en de rest van het gebouw. De dagelijkse onderhoudsbeurt van je kamer bestaat uit: ledigen vuilnisemmertje, uitkuisen lavabo, afstoffen televisie, stofwissen en nat stofwissen van de grond. Iedere week krijgt uw kamer een grondige schoonmaakbeurt. De onderhoudsdame zal met je hierover afspraken maken zodat je ook inspraak hebt in het schoonmaakgebeuren.

Familieleden kunnen enkel hun eigen familielid helpen bij de maaltijdbedeling of zelfs bij andere persoonlijke zorgen, maar weliswaar steeds in nauw overleg met het zorgteam, dat hierover duidelijke afspraken vastlegt.

Het dagelijkse leven speelt zich af in de leefgroep.

Bewoners kunnen overdag in de leefgroep blijven of zich terugtrekken in hun eigen kamer.

In de leefgroepwerking kennen we vijf leefgroepen, die onder de verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundigen vallen.

Op de eerste verdieping vind je de grote afdeling De Ranke (blauwe afdelingskleur) met 29 bewoners en op de zijvleugel  De Blauwer (rode afdelingskleur) met 16 bewoners.

Op de tweede verdieping bevindt zich de grote afdeling Den Ast (groene afdelingskleur), ook voor 29 bewoners en de kleine afdeling De Plukker (rode afdelingskleur) met 16 bewoners.

Op de bovenste verdieping bevindt zich “ De Toebaksbloeme” (gele afdelingskleur) waar 16 bewoners wonen.

Op elk einde van de gangen is er een zithoek met telkens een mooi uitzicht.

Elke afdeling heeft een buitenterras.

In de badkamers van de afdelingen zijn er hoog-laagbaden (gewone, met lichttherapie of massagetherapie), een badlift stoel (om de bewoner comfortabel en veilig in bad te brengen), een plafondlift (voor wie geen zitfunctie meer heeft) en tenslotte een doucheliftstoel (voor zorgbehoevende bewoners waarmee we een bewoner netjes kunnen kleden en douchen).

De douchekamers bevinden zich op de kleine afdelingen, want hier zijn de bewonerskamers niet uitgerust met een douche. Iedere douchekamer is ruim en voorzien van een multifunctionele douchestoel. Naast een douche is ook telkens een toilet voorzien.

Bij dwaalgedrag is er een personen-volg-systeem, op detectielussen aan bepaalde deuren en aan de liften, gekoppeld aan de oproepinstallatie. De drie kleine  afdelingen hebben  een circulaire wandelroute, omdat personen met dwaalgedrag de neiging hebben om rondjes te lopen; de uitgang van de beschermde afdeling ligt buiten het circulair systeem van de afdeling en is beveiligd met een badgelezer; de bewoning is ook op de verdiepingen en in ruime leefgroepen, zodat de neiging om buitenshuis te gaan dwalen onderdrukt wordt.

In onze polyvalente zaal bieden vinden vergaderingen, kleine animatie-activiteiten, cafetaria maar ook de grotere activiteiten plaats zoals optredens en feestjes, feestmaaltijden, …)

In de gang achter de zaal bevinden zich de diverse kantoren.

Het wassen van je kledij, ook handdoeken en washandjes, is inbegrepen in de dagprijs.

Om verlies van kleding te voorkomen, verzoeken wij uitdrukkelijk dat je alleen maar kledij aantrekt met je naamlabel erop.Om verlies van kledingstukken te voorkomen, vragen wij aan de familie om de naamlabels in de kledingsstukken te naaien. Wij stellen deze labels gratis ter beschikking.

Ook het wassen van alle beddengoed is inbegrepen in de dagprijs. Minstens één maal om de twee weken verversen wij je beddengoed, en telkens dit zou nodig zijn.

De gewone haarverzorging is inbegrepen in de dagprijs. je kan voor aanvullende haarzorg een afspraak maken met een kapper. In dat geval komt de kost op je factuur terecht. De tarieven hangen uit in het kapsalon.

Je bent ook vrij om een pedicure en manicure naar keuze te laten komen.Een goede persoonlijke hygiëne is vereist voor wie onder één dak met andere personen woont. Wij staan de bewoner daarin bij waar en wanneer dit nodig is.

De bewoner kan vrij een huisarts kiezen en naar keuze raadplegen of ontbieden. De hoofdverpleegkundige moet wel op de hoogte zijn als u wenst te veranderen van huisarts.

Als de verpleegkundigen van het woonzorgcentrum dit nodig vinden, dan kunnen ook zij vragen dat de huisarts langs komt.

Bij raadplegingen buiten het woonzorgcentrum vragen we in de eerste plaats aan de familie om in te staan voor de begeleiding van de bewoner.

In het andere geval biedt Woon- en Zorgbedrijf Wervik de mogelijkheid om gebruik te maken van de mindermobielencentrale, of kan gebruik gemaakt worden van ziekenvervoer door een ambulance.

Bij medische ingrepen buiten het woonzorgcentrum wordt steeds vooraf de toestemming van de bewoner gevraagd. Indien dit niet mogelijk is, wordt volgens artikel 14 van de wet op de patiëntenrechten de toestemming aan de vertegenwoordiger van de patiënt gevraagd.

Iedere arts kan vrij zijn patiënten in  het woonzorgcentrum bezoeken, voor zover ze zich akkoord verklaard hebben met het huishoudelijk reglement met betrekking tot de medische activiteit.

Het woonzorgcentrum beschikt over eigen paramedisch personeel.

De betaling van de geneeskundige verstrekking van de huisarts verloopt rechtstreeks aan het ziekenfonds via het derdebetalerssysteem. Enkel het remgeld wordt aangerekend op uw maandelijkse factuur.

De bewoner of zijn vertegenwoordiger geven het woonzorgcentrum mandaat om de noodzakelijke geneesmiddelen voor de bewoner aan te kopen en te bewaren.

Het woonzorgcentrum staat in voor de bewaring en toediening van de geneesmiddelen. Dit mandaat wordt in bijlage gevoegd bij de opnameovereenkomst.

De geneesmiddelen worden gerobotiseerd klaargezet in de centrale apotheek en gecontroleerd door verplegend personeel.

Zelf persoonlijke geneesmiddelen aanleveren is niet meer mogelijk na opname in het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Het Pardoen is erg goed uitgerust voor een veilige huisvesting van bewoners met een dementie.

We geven de bewoners met dwaalgedrag zoveel mogelijk vrijheid en fixeren hen niet binnenskamers of op een zetel of stoel, tenzij dit om hoogst uitzonderlijke redenen niet anders kan. Wij staan voor een fixatie-arm beleid.

Er is geen bewoning op de gelijkvloerse verdieping, zodat het nemen van de trap of de lift al een eerste barrière betekent.Binnen de verdieping kan de bewoner zich vrij begeven. De structuur van de afdelingen is zo opgevat dat een dwalende bewoner niet geremd is in zijn bewegingsvrijheid.

Naargelang de verdieping bevindt de wandelgang zich rond een binnenpleintje (eerste verdieping), is er een aanpalend terras (op de tweede verdieping) of is er een dakterras (op de derde verdieping).

De technologie die ingebouwd werd, is erop gericht om de bewoner met dwaalgedrag bij te staan en op te sporen.

Vooreerst zijn er de deuren die uitgerust zijn met een elektrisch slot, dat enkel met een speciale badge kan geopend worden. Zo kan de dwalende bewoner enkel in zijn eigen kamer binnen en verontrust hij of zij geen andere bewoners, wat vooral ’s nachts een probleem kan zijn.

De deur van de bezoekerstrap en de lift zelf blokkeert als er een bewoner nadert die een speciaal polsbandje draagt en geeft een oproep aan het aanwezige personeel.

We beschikken ook over een matrasdetector die vaststelt wanneer een bewoner het bed verlaat en een oproep creëert na een instelbare tijd.

Belangrijk is in elk geval dat we ook aan de bewoner met een dementie het thuisgevoel kunnen geven dat zo belangrijk is voor de innerlijke rust.

Het woonzorgcentrum besteedt veel aandacht aan diverse ontspanningsactiviteiten. De bewoners zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan vrij deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf uitdrukkelijk een deelnameprijs werd meegedeeld.

De activiteiten die in de loop van de maand zullen georganiseerd worden staan vermeld in het huiskrantje ‘t Pardoentje.

Ook kan u steeds deelnemen aan dagelijkse huishoudelijke taken in de leefgroep.

Voor de goede sfeer is het belangrijk dat personeel, bewoners en hun familie vriendelijk en met respect met elkaar omgaan.

We verzoeken onze bewoners en bezoekers om de rust in het huis niet te verstoren, zeker tussen 12.00 uur en 14.00 uur ’s middags en vanaf 21.00 uur ’s avonds tot 08.00 uur ’s morgens.